Home » Aktualności » Lekcja z historii najnowszej

Archiwum

Lekcja z historii najnowszej

W dniu 4  grudnia uczniowie klasy VI  uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach z historii najnowszej prowadzonych przez pana Zenona Fajgera – pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Temat zajęć brzmiał: „A więc wojna…” – polski wrzesień 1939 roku”. Młodzież poznała wydarzenia pierwszego miesiąca wojny śledząc losy żołnierzy różnych formacji. Dowiedziała się także, jak walczyła piechota, do czego używano trałowców i jak wyglądało uzbrojenie polskiej armii w 1939 roku. Zajęcia, oparte na bogatym materiale źródłowym, dzięki zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych, skłaniały uczniów do samodzielnych poszukiwań. Zajęcia te odbyły się w naszej szkole w ramach propozycji edukacyjnej IPN w Rzeszowie.


le2

le

le1