Home » Aktualności » Komunikat

Archiwum

Komunikat

W związku z planowaną inwestycją „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu Szkoły Podstawowej w miejscowości Zgłobień”, dyrektor szkoły zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert .

Szczegóły na stronie internetowej BIP Szkoły Podstawowej w Zgłobniu : www.spzglobien.ires.pl