Home » Aktualności » Jesteśmy świadkami nadziei

Archiwum

Jesteśmy świadkami nadziei

„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża – Polaka[…], gdyby nie było Twojej wiary […], Twojej heroicznej nadziei” – słowa te skierował Jan Paweł II do kardynała Wyszyńskiego w czasie audiencji w swoim przemówieniu do Polaków. Było to 23 października 1978 r., czyli następnego dnia po inauguracji pontyfikatu.
Październik to czas, w którym w szczególny sposób wspominamy i zgłębiamy nauczanie Papieża – Rodaka, jego wiarę, nadzieję i miłość oraz jego drogę do świętości. Czas, kiedy obchodzimy kolejne rocznice: wyboru Karola Wojtyły, inauguracji pontyfikatu, liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, przypadające 22 dnia tego miesiąca. XVII Dzień Papieski, zorganizowany 8 października, tj. dzień po uroczystości nadania imienia naszej szkole kardynała Stefana Wyszyńskiego, związany był z przykościelną kwestą na rzecz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jej podopieczni to uzdolniona młodzież z małych miast i wsi. Fundacja ta wspiera prawie 2300 młodych ludzi. Zebrane środki są przeznaczane na kształcenie tych, którzy pochodzą z niezamożnych rodzin i w ten sposób budujemy „żywy pomnik” dla Jana Pawła II.
Ważnym elementem związanym z obchodami tegorocznego Dnia Papieskiego była akcja uczennic: Marty, Lidki i Martyny, zrzeszonych w Kole Wiedzy Religijnej, które oprócz poznawania postaci św. Jana Pawła II, postanowiły dzielić się radością z innymi i propagować działalność ww. Fundacji. Zgodnie z tegorocznym hasłem Dnia Papieskiego: „Idźmy naprzód z nadzieją” – 19 października br., uczennice kl. IV, ubrane w żółte chusty z logo Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, udały się do dzieci i młodzieży z „krówkami papieskimi”. Radosna atmosfera w szkole, wyjątkowe cukierki i uśmiechy sprawiły, że dzień ten uczniom zapewne zapadnie w pamięci na długo. Zgodnie z życzeniem św. Jana Pawła II, który powiedział: „Niech nasza droga będzie wspólna […]. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

DSCN7928

DSCN7932

DSCN7935

DSCN7931