Home » Aktualności » Informacja o kandydatach na patrona szkoły zgłoszonych przez rodziców

Archiwum

Informacja o kandydatach na patrona szkoły zgłoszonych przez rodziców

Zgodnie z procedurą wyboru patrona szkoły zakończył się etap wskazywania kandydatur przez rodziców uczniów. Do 17.12 br. każdy z rodziców mógł oddać pisemnie swój głos wskazując kandydata na patrona. Wspólna komisja złożona z przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców po przeliczeniu głosów informuje, iż ze strony rodziców wskazano trzy kandydatury, które zyskały największą liczbę głosów : patron zbiorowy Polscy Nobliści, Janusz Korczak, Jan III Sobieski .

 

patron_szkoly