Home » Aktualności » III Gminny Konkurs Wiedzowy „Europa bez tajemnic”

Archiwum

III Gminny Konkurs Wiedzowy „Europa bez tajemnic”

W dniu 16.05.2013 r. w naszej szkole odbył się III Gminny Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pt. „Europa bez tajemnic”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy Boguchwała. Do konkursu przystąpiło 9 szkół, reprezentowanych przez dwuosobowe drużyny.

Na wstępie dyrektor szkoły p. Bartłomiej Wisz przywitał zaproszonych Gości  i uczestników Konkursu oraz dokonał prezentacji Komisji Konkursowej, w skład której weszły: przewodnicząca p. Urszula Moskwa- Romańczuk– nauczyciel plastyki ze SP nr 5 w Rzeszowie, członkowie p. Danuta Wnęk– nauczyciel muzyki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie , p. Barbara Lis– nauczyciel j. angielskiego ze SP w Zgłobniu.

Konkurs uświetnił występ grupy tanecznej „Keraan” z Rzeszowa, która zaprezentowała niezwykle efektowne tańce irlandzkie w formie nowoczesnej, a także tańce tradycyjne. Tancerki występowały w wielu europejskich miastach, zdobywając liczne medale i trofea, awansując tym samym do najwyższych poziomów tanecznych.

Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe. Konkurs podzielony został na dwie części. Pierwsza to część wiedzowa sprawdzająca wiadomości o Unii Europejskiej. Uczestnicy po obejrzeniu fragmentów filmów musieli wykazać się znajomością państw, ich stolic oraz dopasować do nich flagi. Ta konkurencja okazała się najtrudniejsza. Nie wszyscy poradzili sobie też z zadaniem, w którym po wysłuchaniu muzyki trzeba było odgadnąć w jakim języku został wykonany dany utwór. Nieco łatwiejszy okazał się quiz składający się z 20 pytań i sprawdzający ogólną wiedzę uczestników o Unii Europejskiej. Większość z nich doskonale radziła sobie  z kolejnymi konkurencjami, wykazując się wysokim poziomem wiedzy.

Druga część konkursu to część muzyczna. Każdy zespół zaprezentował przygotowaną przez siebie piosenkę obcojęzyczną. Komisja Konkursowa, brała pod uwagę: ogólne wrażenie artystyczne, dobór repertuaru, stroje i rekwizyty.

W ogólnym rozliczeniu największą liczbę punktów zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Boguchwale, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zgłobniu. Na wyróżnienie zasłużyły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu i w Racławówce.

Wręczenia dyplomów i nagród dokonał dyrektor szkoły p. Bartłomiej Wisz. Na koniec podziękował wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom oraz osobom odpowiedzialnym za jego organizację, tj.: p. Agacie Płazie, p. Renacie Wójcik,  p. Krystynie Miłek.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i już teraz zapraszamy szkoły z gminy Boguchwała do udziału w IV edycji Konkursu – za rok !