Home » Aktualności » III Gminny konkurs o Janie Pawle II

Archiwum

III Gminny konkurs o Janie Pawle II

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZGŁOBNIU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W III GMINNYM KONKURSIE LITERACKO-PLASTYCZNYM O PAPIEŻU JANIE PAWLE II pod hasłem
„Jan Paweł II- przyjaciel dzieci”.

I. CELE:

–  Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących

w życiu i działalności Jana Pawła II.

– Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności  dzieci i młodzieży.

– Prezentacja i popularyzacja plastycznej i literackiej twórczości
II. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY ORGANIZACJI:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych miasta i gminy Boguchwała.

2.Konkurs plastyczny:

Uczniowie klas I-III wykonują prace plastyczne pod hasłem:

„Jan Paweł II moim przyjacielem”.

Format i technika prac – dowolna.

Z każdej szkoły należy przesłać maksymalnie 6 prac.

3.Konkurs literacki:

Uczniowie klas IV-VI redagują list do Jana Pawła II – przyjaciela dzieci.

Z każdej szkoły należy przesłać maksymalnie 6 prac.

4. Prace plastyczne i literackie prosimy przesłać do dnia 04.04.2008 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej w Zgłobniu 25.04.2008 r. o godz. 11.00.

6. Prace winny być opatrzone kartą informacyjną, zawierającą następujace dane:

-imię i nazwisko autora,

-wiek ucznia (klasa),

-adres szkoły,

-imię i nazwisko opiekuna.

7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

8. Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu

Zgłobień 71

36-046 Zgłobień

tel. 017 850 65 75, 017 8716 025

sp.zglobien@boguchwala.pl


ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW !