Home » Aktualności » BEZPIECZNI NA DRODZE

Archiwum

BEZPIECZNI NA DRODZE

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w szkole podejmowany jest

szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w drodze do

szkoły.

W ramach tych czynności we wrześniu zapoznajemy najmłodszych uczniów z

zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach: omawiamy podstawowe

przepisy ruchu drogowego, zwracając uwagę na znajdujące się przy szkole znaki

drogowe, zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych, uczymy bezpiecznego

korzystania z przejść dla pieszych.

Podczas zajęć profilaktycznych wychowawcy korzystali z przygotowanych materiałów edukacyjnych: krzyżówek, malowanek, rebusów, gier, labiryntów i kolorowanek . Zajęcia były także uatrakcyjnione materiałami multimedialnymi oraz filmami edukacyjnymi.

Wielkim przeżyciem dla pierwszoklasistów było obejrzenie części artystycznej

przygotowanej przez ich starszych kolegów z klasy II. Drugoklasiści przedstawiali

scenki związane z bezpieczeństwem na drodze oraz czytali zagadki o tej samej

tematyce. Każdy pierwszak, który dobrze rozwiązał zagadkę otrzymywał nagrodę od

starszego kolegi.

Tematy związane z bezpieczeństwem zostały poruszane również na porannych

zajęciach świetlicowych.

Podczas zajęć szczególną uwagę zwrócono na konieczność noszenia odblasków

przez dzieci, które sprawiają, że każdy z nas jest lepiej widoczny na drodze.

Chętni uczniowie przebywający na świetlicy mogli wziąć udział w konkursie

plastycznym pod hasłem: „Jestem bezpieczny na drodze- projektuję znaczek

odblaskowy”.

Po wnikliwej analizie prac Komisja w składzie: p. Bogumiła Dąbrowska, p.Natalia

Byjoś-Nieroda, p. Agata Świder, nagrodziła najlepsze prace.

Nagrody otrzymali:

Z klasy I: Maja Kłeczek

Z klasy II: Magdalena Żmuda, Miłosz Abramowicz

Z klasy III: Mateusz Czudec

Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ważnym elementem

edukacji dzieci. Omówienie podstawowych zasad kodeksu drogowego i porady

praktyczne z pewnością przyczynią się do ukształtowania u dzieci właściwych

nawyków.