Home » Aktualności » Wigilia szkolna

Wigilia szkolna

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny

w miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiędzie.
Sercem go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.

J. Kasprowicz

Zbawiciel narodził się podczas podróży Maryi i Józefa do Betlejem. Nie znaleźli tam domu, w którym mogliby się zatrzymać, i dlatego Jezus przyszedł na świat w stajence.
Dziś Bóg w swej zbawczej podróży na ziemię chce zatrzymać się w naszych domach. Chce zatrzymać się w naszych sercach, aby przywrócić im rytm miłości, aby uzgodnić nasze życiowe projekty ze swym odwiecznym planem zbawienia. Dlatego w wigilijny wieczór czytamy o narodzeniu się Syna Bożego w ludzkim ciele. Przeżywając radość, chcemy przygotować w naszych sercach gościnę dla Niego i dla ludzi.
Wyprzedzając nieco wigilijny wieczór w naszej szkole odbyło sie spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyły dzieci, grono pedagogiczne oraz obsługa szkoły. Zgodnie z tradycją została odczytana Ewangelia po czym śpiewano kolędy, oraz podzielono się opłatkiem