Home » Aktualności » Wybory do Samorządu Uczniowskiego!!!

Archiwum

Wybory do Samorządu Uczniowskiego!!!

Dnia 22.09.2016 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.
Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. W głosowaniu wzięło udział 93 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 3 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 2 było nieważne. Komisja wyborcza w składzie: Natalia Przerwanek, Oliwia Czarnik, Gabriela Zięba, Alicja Motyl czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego Krystyna Miłek.Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:
1. Anna Mardacz – 10 głosów – ZASTĘPCA
2. Wiktoria Michno  – 9 głosów – SEKRETARZ
3. Daria Soja  – 72 głosy –  PRZEWODNICZĄCA
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!