Home » Aktualności » 200 darmowych komputerów od gminy dla mieszkańców

Archiwum

200 darmowych komputerów od gminy dla mieszkańców

200 gospodarstw domowych z terenu Gminy Boguchwała zagrożonych wykluczeniem cyfrowym będzie mogło otrzymać darmowe komputery i dostęp do internetu. Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu przez władze samorządowe Boguchwały środków z Unii Europejskiej.
Celem projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” jest zapewnienie sprzętu komputerowego i dostępu do internetu osobom zagrożonym zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Przewiduje się zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz dostawę usług internetowych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji wraz z niezbędnymi do wypełnienia dokumentami można znaleźć na stronie ; www.boguchwala.pl
576633041