Archiwum

Szanowni Państwo,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie przekazuje w załączeniu pismo skierowane do szkół i przedszkoli w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim dot. rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
„Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkól i Przedszkoli z terenu Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego
Mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz dynamicznie zwiększającą się ilość osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie na terenie placówek oraz wśród rodziców i prawnych opiekunów materiałów dotyczących szczepień ochronnych wśród dzieci,
Szczepienia są skutecznym sposobem walki z pandemią COVID-19. Szczepiąc najmłodszych, dbamy o bezpieczeństwo starszych i osób które zmagają się z chorobami przewlekłymi. Jednocześnie — troszczymy się o nasze dzieci, które również mogą przechodzić koronawirusa w sposób ciężki.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z SS 25 ust. I pkt 4, w nawiązaniu do ust, 4 pkt 15a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 20211′. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861, ze zm.), uczniowie oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej są zobowiązane zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki poza czasem zajęć edukacyjnych, w czasie zajęć obowiązku tego nie stosuje się, chyba że kierujący podmiotem postanowił inaczej.
Przy obecnej i stale rosnącej liczbie zakażeń wirusem SARS-CoV-2, coraz większej liczbie klas i osób ze szkoły obejmowanych kwarantanną, zasadnym jest zaostrzenie wymagań
przeciwepidemicznych, które pozwolą na skuteczne ograniczenie szerzenia się zakażeń w szkołach i zminimalizują ryzyko przejścia klasy — szkoły na zdalny tryb nauczania. Na względzie należy również mieć dobro nie tylko uczniów i pracowników szkoły, ale również ich rodzin.”
Zapraszamy do obserwowania naszego profilu na Facebooku gdzie znajdą Państwo aktualne informacje związane ze zdrowiem publicznych.