Home » Aktualności » Majowe święto

Archiwum

Majowe święto

„Dlatego zanim stąd odejdę , proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą nadzieją i miłością.”

To motto naszego Papieża- Polaka towarzyszyło tegorocznym obchodom 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

„Majowe Święto w naszej szkole”

Pan Dyrektor , zaproszeni goście: radni – p. Tadeusz Kalandyk i p. Wiesław Kwasek, sołtys – p. Jan Lis i proboszcz parafii – ks. Marian Cebula, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi stawili się w Szkole Podstawowej w Zgłobniu 4 maja 2008 r. na uroczystej akademii.
Dyrektor Bartłomiej Wisz przywitał zebranych i wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Akademię rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego. W atmosferę epoki wprowadził słuchaczy narrator: Michał Skoczylas, zaś całą część artystyczną poprowadzili pozostali uczniowie klasy V i dwóch uczniów z klasy IV. Uczniowie klasy II pięknie zatańczyli tańce ludowe, natomiast Polonez w wykonaniu klasy VI zachwycił publiczność.
Aktor – Król Stanisław August Poniatowski odczytał pierwszą w dziejach Rzeczypospolitej Konstytucję.
Akademię zakończyło wspólne odśpiewanie „ Roty”. Wzruszający program artystyczny, piękna dekoracja, kostiumy, świąteczny nastrój poruszył do głębi serca słuchaczy, którzy gromkimi brawami podziękowali uczniom za występ.