Archiwum

19 czerwca dokonano uroczystego otwarcia parku w Zgłobniu. Park został zrewitalizowany w ramach projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego” z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Gmina Boguchwała realizuje ten projekt w partnerstwie ze słowackim Mesto Snina – oficiálna stránka.
Przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz miast partnerskich – Primator Sniny Daniela Galandova, Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, Anna Dębska – prezes WTZ, radny Tadeusz Kalandyk, sołtys Zgłobnia Łukasz Hudzik oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Zgłobniu Grzegorz Kowal. Otwarciu towarzyszył koncert zespołu Animato.
W dniu otwarcia odbył się także plener malarski, w którym wzięła udział młodzież polsko-słowacka oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Nad częścią artystyczną czuwały komisarz pleneru Anna Pacuła-Cyzio wraz z komisarzem pomocniczym Małgorzatą Boć. Podczas pleneru powstało 39 prac, które zostały zaprezentowane na wystawie poplenerowej w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. Efekty pracy zostaną utrwalone w pamiątkowym albumie. Uczestnicy mieli także okazję na wspólną integrację w ramach zorganizowanego w Woli Zgłobieńskiej wieczornego ogniska.
Podziękowania za organizację wydarzeń dla: Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, Szkoła Podstawowa w Zgłobniu oraz Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale.(źródło. Gmina Boguchwała)DSC_0046 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0091 DSC_0094 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0109 DSC_0113 DSC_0118 DSC_0123