Home » O szkole »

 
 

Kalendarz wydarzeń

 

Archiwum

ROK SZKOLNY 2019/2020

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu

wyraża pozytywną opinię na temat propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, przedstawionych przez Dyrektora szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 12.09.2019 r.

tj. 31.10.19 r., 21,22,23.04.20 r. 30.04.20 r., 12.06.20 r.,  24 i 25 06.2020