Home » Dokumenty

Dokumenty

Wewnątrzszkolne zasady oceniania KLIKNIJ

Aneks do WZO na czas nauczania zdalnego KLIKNIJ

Punktowy System oceniania zachowania KLIKNIJ

Aneks do Punktowego Systemu oceniania zachowania – nauczanie zdalne – KLIKNIJ

Statut Szkoły Podstawowej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu  KLIKNIJ

Program profilaktyczno-wychowawczy  KLIKNIJ

Regulamin świetlicy szkolnej KLIKNIJ

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole :KLIKNIJ

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole  KLIKNIJ